Datació
PFE i percentil

Doppler d'artèries uterines
SG Uterines p95 (abdominal) Uterines p95 (transvaginal)
11 setmanes 2.78 3.13
12 setmanes 2.57 2.88
13 setmanes 2.46 2.63
Cap de les parts implicades en el desenvolupament d'aquest programari es responsabilitza de possibles errors i/o mal funcionament del mateix; ni de les conseqüències derivades del seu ús.